Världsnaturfonden WWF söker en sakkunnig i energifrågor

Organization icon

World Wide Fund for Nature

Location icon

Solna, Sweden

Clock icon

28 days ago

Världsnaturfonden WWF är en av världens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer. Vi kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten och för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt. För att nå våra mål jobbar vi såväl på politisk nivå som ute i fält och i tätt samarbete med civilsamhälle och företag runt om i världen. WWF finns i över 100 länder, har fler än fem miljoner supportrar och driver tusentals projekt inom allt från skydd av värdefulla naturområden till klimatsmarta energilösningar.

Klimatförändringarna och den snabba utarmningen av den biologiska mångfalden är bland de största utmaningarna mänskligheten står inför. Behovet är akut av en snabb, global, transformativ och rättvis omställning av energisystemet. WWF arbetar för att öka andelen förnybar och hållbar energi samt att säkerställa tillgång till energi för alla, samtidigt som den totala energianvändningen minskar. Världsnaturfonden WWF arbetar med allt från de globala klimat- och biodiversitetsförhandlingarna samt påverkan av nationell klimat- och energipolitik till arbete med företag, städer och entreprenörer som föregångare och inspiratörer i omställningsarbetet.

Energifrågan har blivit allt hetare i Sverige, EU och globalt; såväl inom politiken som för medborgare och samhället i stort. Den utgör en knäckfråga för transportsektorns och industrins klimatomställning som, förutom minskad och förändrad konsumtion, bygger på elektrifiering och därmed medför ett behov av ökad elproduktion. Parallellt med att elproduktionen ökar måste elnätet moderniseras och bli mer flexibelt samtidigt som energieffektiviseringen tar fart och efterfrågeflexibilitet skapas. Vår framtida energiproduktion behöver bidra till uppfyllandet av Parisavtalet och samtidigt anpassas till produktion som bevarar naturmiljöer och biologisk mångfald på land, i vattendrag och hav. Detta innebär att produktion av biomassa för bioenergin, investeringar i vindkraft och vattenkraft behöver styras på ett effektivt sätt samtidigt som vår konsumtion måste anpassas till hållbara nivåer.

Vi söker nu en sakkunnig i energifrågor. Tjänsten innebär såväl nationellt som internationellt arbete med fokus på energisystemet. Rollen handlar om att påverka så att aktörer, främst i Sverige, antar mål och genomför åtgärder i linje med 1,5°C-målet, och bidrar till en rättvis och hållbar omställning av energisystemet som inte skadar andra miljömål. En viktig uppgift blir att nätverka, samordna och kommunicera inom WWF men även med andra intressenter för att ta fram underlag, positioner och förhållningssätt med målet att påverka mot energisystem utifrån hållbar produktion och konsumtion.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:

 • Bidra som sakkunnig till WWF Sveriges arbete på energiområdet, både i Sverige, inom EU och globalt.
 • Koordinera arbetet med att utveckla förhållningssätt, underlag och positioner till frågor kring energi.
 • Koordinera och strategiskt utveckla arbetet kring energifrågor både internt och mot det internationella WWF-nätverket.
 • I frågor kring energi driva nationellt policyarbete samt bistå WWFs påverkansarbete och samarbeten med företag, städer och finansiella aktörer.
 • Bistå globalt policyarbete inom energiområdet, med fokus på EU, och vid behov bistå med expertis till globala program WWF Sverige stöder där energiarbete är en viktig dimension.

För att passa i rollen ser vi gärna att du har följande bakgrund:

 • Akademisk examen med relevans för tjänsten.
 • Flerårig erfarenhet av arbete med analys, påverkan och strategisk utveckling inom frågor som rör energisystem och energiteknik, inkluderande scenarioanalys.
 • Flerårig erfarenhet av att ta fram ställningstaganden med relevans för området.
 • Utmärkt förmåga att lyssna in och samverka internt och externt.
 • Utmärkt förmåga att utveckla, administrera och projektleda olika insatser.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt förmåga att förmedla budskap till olika målgrupper.

Som person är du en engagerande, noggrann och analytisk person som vill driva förändring. Du är van vid att arbeta såväl självständigt som i team och i nätverk.

Världsnaturfonden WWFs kontor ligger i vackert belägna Ulriksdals Slott med vattnet alldeles utanför fönstren. Vid behov kan tjänsteställe på annan ort också övervägas. WWF erbjuder arbete med kompetenta medarbetare i en stimulerande, internationell miljö. Vi strävar efter att bli Sveriges bästa arbetsplats och värnar mycket om välmående och utveckling av våra medarbetare. WWF är anslutna till kollektivavtal och följer ITP 1 planen.

Världsnaturfonden WWF arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Omfattning

Heltid

Varaktighet

Tills vidare

Tillträde

9 januari 2023

Stationeringsort

Stockholm, Ulriksdal

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan till oss så snart som möjligt, dock inte senare än den 26-11-2022

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta: Gunilla Elsässer, Avdelningschef Mat, klimat & energi, eller David Mjureke, senior rådgivare i klimat och hållbar energi, på WWF via växeln 08-624 74 00.