Projektledare inom finans med policyfokus sökes till WWF

Organization icon

World Wide Fund for Nature

Location icon

Solna, Sweden

Apply now
Clock icon

5 days ago

WWF Sveriges Näringsliv & Finansavdelning söker nu förstärkning till vårt finansarbete, med fokus på pågående policyprocesser i Sverige och internationellt. Arbetet sker i dialog med departement, myndigheter, finansiella aktörer och samarbetspartners samt kollegor i Sverige med det internationella WWF-nätverkets Finance Practice, särskilt nätverkets arbetsgrupp för finansiell reglering och tillsyn (Greening Financial Regulation initiative).

Till detta söker vi en person som kommer att stärka vårt arbete inom WWF Finans.

Bakgrund:

WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med fler än sex miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder.

Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

 • Stoppa artutrotningen genom att säkra stabila eller ökande populationer av skyddade arter.
 • Halvera fotavtrycken genom att halvera fotavtrycket av konsumtion och produktion, och halvera utsläppen av växthusgaser.
 • Stoppa förlusten av livsmiljöer genom att bibehålla existerande naturliga ekosystem, bevara, hållbart nyttja, återskapa och säkra deras motståndskraft mot klimatförändringar.

För att nå våra mål arbetar vi både på politisk nivå och på fältet i nära samarbete med regeringar och dess myndigheter, civilsamhället och företag runt om i världen.

Rollbeskrivning:

WWF har initierat och deltar i ett flertal olika processer och referensgrupper som arbetar med utvecklingen av regler, standarder och riktlinjer som berör hållbarhet i finanssektorn; t ex: EU:s handlingsplan för hållbara finanser, etableringen av Taskforce on Nature-related Financial Disclosure (TNFD), UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance (AOA) och Science-Based Targets initiative (SBTi). Finansteamet på svenska WWF arbetar med att följa flera av dessa processer, bidra med tekniska och strategiska synpunkter samt koordinera detta med kollegor inom WWF.

Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Besvara remisser, kommentera utkast till rapporter och andra analyser, samla input från kollegor.
 • Delta i externa konsultationer, arbets- och referensgruppsmöten, i Sverige och internationellt.
 • Skapa och upprätthålla en dialog med relevanta tjänstemän och experter på departement, myndigheter, intresseorganisationer och finansiella institutioner.
 • Delta i WWF-nätverkets arbetsgrupper för policyrelaterade frågor samt för användningen av metoder och verktyg för att sätta mål, styra, mäta och redovisa finansiella produkters och portföljers bidrag till hållbar utveckling.
 • Samarbeta nära med kollegor i WWF i Sverige och internationellt.

Generella arbetsuppgifter:

 • Förbereda och hålla presentationer och skriva rapporter.
 • Stödja kommunikationen kring WWF Finans arbete och ståndpunkter via hemsida, sociala medier, artiklar och publikationer.
 • Bidra till att planera och genomföra möten, seminarier, workshops etc., i WWFs egen regi eller i samarbete med andra aktörer.
 • Bidra till att göra analyser (egna och sammanställningar av befintligt material), vid behov med hjälp av externa experter och konsulter t.ex. av finansiella regleringar och marknadens exponering mot risker/möjligheter och bidrag till en hållbar utveckling.

Förväntad kompetens och erfarenhet:

 • Civilekonom eller motsvarande, gärna med inriktning på finansiell analys.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Erfarenhet av arbete med eller i finanssektorn med förståelse för hur hållbarhet integreras i branschens strategier och produkter.
 • God stilistisk och analytisk förmåga.
 • Förmåga att driva arbetet självständigt men även att samarbeta internt och externt; såväl fysiskt som virtuellt. Detta gäller på alla nivåer, med många olika typer av specialister och organisationer.
 • God presentationsförmåga med förmåga att formulera dig i tal och skrift, på svenska och engelska.
 • Vi vill att du har ett stort engagemang och intresse för hållbarhetsfrågor och att du är kvalitetsmedveten. Arbetsbelastningen styrs av projektcykler vilket gör att det är viktigt att kunna planera sitt arbete väl samt ha en god förmåga att hantera arbetstoppar.

Önskvärt:

 • Kunskap om finansiella regleringar och tillsyn för finansmarknaden

Nyfiken på mer? Fördjupa dig här:

 • Världsnaturfonden WWF Finans: https://www.wwf.se/ekonomi-och-finans/

Finance | WWF (panda.org) och Greening Financial Regulation | WWF (panda.org)

WWF har sitt kontor i vackert belägna Ulriksdals Slott med vattnet alldeles utanför fönstren. Du kommer att få arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare i en stimulerande miljö. Vi strävar efter att bli Sveriges bästa arbetsplats och värnar mycket om välmående och utveckling av våra medarbetare. WWF är anslutna till kollektivavtal och följer ITP 1-planen. WWFs arbete utgår från vår värdegrund som består av ledorden mod, samarbete, respekt och integritet.

Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt i en hybrid miljö med möjlighet att arbeta delar av sin tid på distans, om det önskas.


Världsnaturfonden WWF arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Omfattning

Heltid

Varaktighet

Tills vidare

Tillträde

Snarast

Stationeringsort

Stockholm, Ulriksdal

Ansökan
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att komma in med din ansökan så snart som möjligt dock senast 2023-02-28.

Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Elin Larsson, avdelningschef N&F på elin.larsson@wwf.se.