Praktikplats ledig inom WWFs arbete med klimat och...

Organization icon

World Wide Fund for Nature

Location icon

Solna, Sweden

Clock icon

30+ days ago

Praktikplats ledig inom WWFs arbete med klimat och hållbar stadsutveckling

English version further down

Vi söker en praktikant till vårt internationella team som jobbar med klimat och hållbara städer. Fokus för praktiken är att assistera med uppgifter knutna till WWFs globala stadsutmaning One Planet City Challenge. Utmaningen involverar i nuvarande omgång 280 städer från 50-talet länder, varav 20 svenska kommuner. Vi är mitt i en spännande utvecklingsfas med global expansion och kvalitetsutveckling.

Du kommer att följa det dagliga arbetet i teamet. Exempel på uppgifter är att utveckla kontakter med städer, förbereda rekrytering till nästa omgång av utmaningen, bistå research och utvärderingar, skriva nyhetsbrev, samt i övrigt assistera vårt arbete med att driva utmaningen och WWFs stadsprogram. Beroende på din profil och intresse kan andra kompletterande arbetsuppgifter vara möjliga.

Önskvärda kvalifikationer:

 • Relevant högskoleutbildning gärna med inriktning på klimat, klimatrapportering och urbana frågor, gärna på en internationell nivå.
 • Utmärkt engelska i tal och skrift.
 • Gärna god svenska.
 • Gärna någon erfarenhet av att leda projekt inklusive sköta administrativa uppgifter.
 • Vana vid såväl självständigt arbete som samarbete i grupp, då vi jobbar i ett team som sitter i flera länder.

Tidsperiod:

Tidsperiod för praktiken är flexibel men gärna 50-100% under minst 10-20 veckor med start Augusti-September 2022. Arbetet kan ske helt eller delvis på distans. Världsnaturfonden WWFs kontor ligger i vackert belägna Ulriksdals Slott med vattnet alldeles utanför fönstren. Du kommer att ingå i ett team med kompetenta medarbetare i en stimulerande, internationell miljö. Vi erbjuder ingen lön eller ersättning. För studerande är ett krav är att du under praktiktiden har studielån eller motsvarande samt är försäkrad via dina studier.

Mer info om vårt arbete:

www.panda.org/cities och www.wwf.se/hallbarastader

Kontakt:

Sabina Andrén, Program manager WWF Cities, sabina.andren@wwf.se

Ansökan:

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att komma in med din ansökan så snart som möjligt dock senast 15 augusti 2022.

Världsnaturfonden WWF arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

English

Intern position available to support WWF’s international work with climate and sustainable cities

We seek an intern for our international team working with climate and sustainable cities. The focus of the position will be to assist with the management of WWF’s global One Planet City Challenge. Tasks will include: contact with participating cities, preparing for recruitment of cities to the next round of the challenge, assisting evaluation and planning, writing newsletters, and other administrative tasks.

Desirable qualifications:

 • Relevant tertiary education, preferably with a focus on climate, climate reporting, and urban issues.
 • Good understanding of climate and sustainable development from an international perspective
 • Excellence in English, both written and oral
 • Optional: Good Swedish is an advantage
 • Preferably experience in leading projects and handling administrative tasks.
 • As we work in a team spread over different countries, ability to work independently and collaborate in groups is important.

Timeframe:

The timeframe is flexible but preferably 50%-100% for at least 10-20 weeks commencing August or September 2022. The internship may be partly or fully conducted by working from home. Our workplace is WWF Sweden’s office at Ulriksdal’s Palace in Solna, Stockholm. No salary or compensation is offered and interns are required to be covered by insurance from their institutions of study during the period.

For more information on our work:

www.panda.org/cities and www.wwf.se/hallbarastader

Contact:

Sabina Andrén, Program manager WWF Cities, sabina.andren@wwf.se

Application:

Applications are accepted and assessed on a continual basis until 15 August 2022. Therefore, please send us your application as soon as possible.

WWF actively works to ensure equal opportunities and rights for all employees, regardless of age, ethnic or cultural background, sex, gender identity or expression, religion or belief, sexual orientation, or functional condition